לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
  364-2020 חברת תעופה אלעל פטור מתקנה 19(ו)(3) לתקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג – 2013
  360-2020 חברת תעופה ק.א.ל קווי אוויר למטען פטור מתקנה 461(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981
  356-2020 חברת עיט תעופה פטור מתקנה 285א(א), 296 ו 286(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981 
  328-2020 חברת מונאייר פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  321-2020 ישראייר תעופה ותיירות בע"מ פטור מתקנה 411 (ב14) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה) התשמ"ב - 1981
  303-2020 חברת תעופה אלעל פטור מתקנה 3(א) תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), תשמ"ד - 1983
  300-2020 חברת תעופה אלעל פטור מתקנה 411 (ב6) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981
  286-2020 סקאייטרק כדורים פורחים פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כליטיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  282-2020 עדן תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  254-2020 איה תעופה פטור מתקנה 34(2)(ב)(2) לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981
  253-2020 איה תעופה פטור מתקנה 89 לתקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981
  252-2020 תל אביב אקזקיוטיב פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  251-2020 ארקיע פטור מתקנות 455, 459, 460, ו-461(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981
  246-2020 עיט תעופה פטור מתקנה 393(ב) וכן מסעיף 2, חלק ב', סעיף ט' בתוספת החמישית לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  218-2020 הצנחניה פטור מתקנה 349 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
  200-2020 סנונית שירותי תעופה בע"מ פטור מתקנה 2א לתקנות הטיס (מנחתים) תשל"ה - 1975

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.