לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
משרד התחבורה ומשרד הבריאות הפעילו ועדה בינמשרדית לגיבוש הכשרה הנדרשת לטיפול בחולים ונפגעים המובלים בטיסה. ועדה זו סיימה עבודתה ב- 02/02/2001 והגישה המלצותיה למנכ"לי המשרדים הנ"ל. להלן המלצות הועדה בתחום המבצעי של הובלה בטיסה של חולים ונפגעים:
הוראות-נגד רפואיות להובלה בטיסה של חולה/נפגע
 • במטוס נתיבי אוויר
  • לחץ תוך גולגולתי מוגבר לאחר טראומה
  • אוויר בחללי המוח
  • דלקת חדה אוזן תיכונה / סינוסים
  • חזה-אוויר לא מנוקז או חשד לחזה-אוויר, כאשר לא בוצע צילום חזה
  • אילאוס פרליטי
  • ב- 10 הימים הראשונים לאחר תסחיף ריאתי
  • ב- 10 הימים הראשונים לאחר אוטם שריר הלב או אוטם מוחי (ללא סיבוכים)
  • לאחר 10 ימים ראשונים של אוטם בשריר הלב עם סיבוכים - מותרת הובלה בטיסה עם צוות וציוד רפואי מתאימים
  • חולה הזקוק ל- 100% חמצן על פני הקרקע לשימור רווי החמצן בדם, חולה מונשם או המקבל תרופות לשימור לחץ הדם
  • פקקת ורידים עמוקה, כאשר יש עדיין סימנים לדלקת
  • ב- 8 הימים הראשונים לאחר ניתוח גדול
  • אנמיה של פחות מ- 8 גרם אחוז המוגלובין
  • ב- 48 שעות ראשונות לגיבוס איבר גלילי, למעט מקרים בהם הגבס עבר חיתוך/פילוח לכל אורכו
  • גלאוקומה במצב חריף
  • עשרים וארבע שעות לאחר צלילה
  • חולה נפש במצב פסיכוטי חריף
  • מחלות זיהומיות העלולות להדביק נוסעים במהלך הטיסה
  • חולה שחפת רשאי לטוס רק בתום שבועיים מתחילת הטיפול ולאחר שתי תרביות ליחה ללא ממצא פתולוגי
  • חולה המסרב לטוס
  • הריון בסוף הטרימסטר השלישי (מותנה במשך הטיסה)
 • במטוס אמבולנס / מטוס מוסב למטוס אמבולנס
  • בהובלת חולה במטוס אמבולנס או במטוס מוסב למטוס אמבולנס, הוראות הנגד המצוינות לעיל הן יחסיות וניתנות לשיקול דעת של הרופא המלווה ושל היועץ הרפואי של מפעיל כלי הטיס
דרוג חולה מובל בטיסה
דרגה א' (A)
מובל בטיסה הסובל ממחלה / פגיעה שאיננה מסכנת אותו או נוסעים אחרים.
דרגה א'1 (A1)
מובל בטיסה הסובל ממחלה / פגיעה שאיננה מסכנת אותו או נוסעים אחרים אבל זקוק לעזרה (לצרכים [אי שליטה בסוגרים], לתנועה, שמירה על עירוי, מתן תרופות).
דרגה ב' (B)
מובל בטיסה הסובל ממחלה / פגיעה שכתוצאה ממנה עשויה להידרש פעולה רפואית לייצוב החולה או פעולה מיידית להצלת חיים.
דרגה ב'1 (B1)
מובל בטיסה הסובל ממחלה / פגיעה בו אפשרית התפתחות הפרעה במערכות גוף חיוניות הדורשת פעולה מיידית להצלת חיים או הסובל ממחלה / פגיעה דורשת טיפול נמרץ, הנשמה, תרופות לשימור לחץ הדם.
דרגה ג' (C)
מובל בטיסה הסובל ממחלה מדבקת העלולה לסכן את הצוות הרפואי/צוות המטוס/נוסעים אחרים
דרגה ד' (D)
מובל בטיסה הסובל ממחלת נפש העלולה לסכן את הצוות הרפואי/צוות המטוס/נוסעים אחרים
דרגה ה' (P)
מובל בטיסה שהוא ילד
דרגה ה'1 (P1)
מובל בטיסה שהוא ילוד או תינוק
דרישות לצוות רפואי מוביל בטיסה חולים ונפגעים עפ"י סווג החולה/נפגע
מפעיל כלי טיס בו מובל חולה או נפגע בטיסה יוודא:
 • אנשי צוות רפואי המלווים חולה בטיסה מסחרית, במטוס אמבולנס או במטוס מוסב למטוס אמבולנס (רופא, אחות, אח פאראמדיק) יהיו בעלי תעודת השתלמות של טיפול בחולה מובל בטיסה המוכרת ע"י משרד הבריאות ומת"א
 • צוות רפואי המטפל בחולה מובל בטיסה נושא באחריות ישירה לטיפול הרפואי בו; על הצוות לוודא כי הוא פועל לפי כל ההוראות של מת"א ומשרד הבריאות
 • האחראי הרפואי לטיפול בחולה מובל בטיסה יתעד כל הנדרש לפי דוגמת הטופס בנספח מס' 3
 • דרג הצוות הרפואי לטיפול בחולה מובל בטיסה יהיה:
  • לחולה בדרגה A
   אחות/אח/פאראמדיק
  • לחולה בדרגה A1
   רופא מומחה או רופא מתמחה בוגר שלב א'
  • לחולה בדרגה B
   רופא מומחה או רופא מתמחה בוגר שלב א'
  • לחולה בדרגה B1
   רופא מומחה עם 2 שנות ניסיון בטיפול נמרץ + אחות / פאראמדיק
  • לחולה בדרגה C
   רופא מומחה/מתמחה בוגר שלב א' ברפואה פנימית או במחלות זיהומיות ורק באישור משרד הבריאות (האגף לרישוי מקצועות רפואיים)
  • לחולה בדרגה D
   רופא מומחה לפסיכיאטריה, או מתמחה בפסיכיאטריה לאחר שלב א', או אח לפסיכיאטריה בעל הכשרת על-בסיסית בפסיכיאטרה, הכל בהתאם לעניין
  • לחולה בדרגה P
   רופא מומחה ילדים, או מתמחה אחרי שלב א', או אחות ילדים, הכל בהתאם לעניין
  • לחולה בדרגה P1
   רופא מומחה טיפול נמרץ ילדים + אחות טיפול נמרץ ילדים

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.