לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

תחום הנדסת כלי טיס כולל את מחלקות רישוי כלי טיס א'/ ב'/ ופיתוח וניסויים מופקד על רישוי ראשוני של כלי טיס וחלקיהם ומהווה גורם מקשר מול יצרנים ומול רשויות התעופה הזרות בהקשר של פרוייקטי רישוי.

כמו כן, התחום עוסק במתן אישורים ותעודות כושר טיסה ניסיוניות לכלי טיס ומערכות כטב"ם הנמצאים בפיתוח.

הנושאים המרכזיים באחריות תחום הנדסת כלי טיס:

  • הוצאת תעודת סוג (TC) ותעודת סוג תוספת (STC), אישור תכן לפריט אווירונאוטי (TSO) למוצרים תעופתיים וציוד תעופתי
  • תקוף תעודות - וולידציה
  • תחזוקת אישורי תכן למוצרים תעופתיים וציוד תעופתי ביצור ישראלי או מיובא
  • אישור תיקונים ושינויים למוצרים תעופתיים וציוד תעופתי
  • בטיחות תפעולית מתמשכת (Continued operational safety)
  • מינוי ופיקוח על נציגי מנהל (DER- Designated Engineering Representative)
  • אישור ניסויי טיסה לכלי טיס ומערכות כטב"ם הנמצאים בפיתוח

קבלת קהל – בתאום טלפוני מראש.


בעלי תפקידים

ראש אגף כשירות אווירית -  בני דוידור, טלפון קווי: 03-9774540, מייל daviadorb@mot.gov.il
מנהל מחלקת רישוי כלי טיס א' ומהנדס ראשי – תמיר ברעם, טלפון קווי: 03-9774537, מייל baramt@mot.gov.il
מנהל מחלקת רישוי כלי טיס ב' – ברוך בלוך, טלפון קווי: 03-9774582, מייל blochb@mot.gov.il
מנהל מחלקת פיתוח וניסויים – עמי וייס, טלפון קווי: 03-7172423, מייל  weisza@mot.gov.il
מרכזת מחלקת הנדסה – גילי ראובני, טלפון קווי: 03-9774665, מייל reuvenig@mot.gov.il

 

טפסים

 
AirworthinessPDFWORD
Request for Airworthiness Certificate - Special - 1.4.103-2   Download
Statement of Compliance 8110-3 Download Download
8130-9 Statement Of Conformity Download Download

Application for Type Certificate, Producion Certificate, or Supplemental Type Certificate - 312

Download Download

Airworthiness → Statement of Qualifications (DMIR-DER) K.A. 1618

Download Download

בקשה לתעודת כושר טיסה מיוחדת לשימוש ניסיוני למערכת כלי טיס בלתי מאויש (כטב"ם)

   

פניה לאישור שינוי במערכת כטב"ם – טופס 008 

  Download  

 טופס התחייבות לתשלום אגרות והוצאות בגין פרויקט רישוי כלי טיס/ פריט טיס

  Download  

Payment commitment to fees and expenses due to registration and certification of Aircraft, Aeronautical Products and parts

  Download  

DER  Performance Evaluation Form 8110-37A 

   Download  

DER / CAAI  Interaction Tracking Form 8110-37B

  Download  

 טופס בקשת פטור מדיני הטיס

  Download  

 

 

תיבות דואר ייעודיות

 

Email Account Issue
CAAI-TC@mot.gov.il Type certification
CAAI-STC@mot.gov.il Supplemental type certification
CAAI-MajorChange-MajorRepair@mot.gov.il Major changes or repairs
CAAI-ADs@mot.gov.il Airworthiness directives
CAAI-COS_reports@mot.gov.il Continued operational safety reports
CAAI-UAS@mot.gov.il  UAS Experimental Certification

 

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.