1. 84-17 התקרבות בין מובילים אוויריים: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה