לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הודעה על העברת מבחני רדיו-טלפון (RT) ומבחני בקיאות בשפה האנגלית למכון "פילת"

רשות התעופה האזרחית מבקשת להביא לידיעת הציבור כי החל מיום 01.05.2019 המבחנים לטובת קבלת רישיון לעיסוק בהפעלת רדיו-טלפון (לטייסים בלבד) וכן מבחני הבקיאות בשפה האנגלית, ייערכו במכון "פילת".
כתובת המשרד הראשי של פילת: רחוב אפעל 6, קומה 1, פתח תקווה קרית אריה.
לשם קבלת מידע בנושאים הקשורים במבחנים ולשם תיאום מועד למבחנים כאמור , יש ליצור קשר עם מכון "פילת" בטלפון – 03-7679222.

 


 

 

בקיאות בשפה האנגלית

 

  1. נוהל הגשת ערר על תוצאות בחינת הבקיאות בשפה האנגלית
  2. נוהל הכרה ברמת המיומנות בשפה האנגלית מטעם מדינה חברה
  3. הרחבה בנושא מבחן הבקיאות באנגלית
  4. חובת ציון בקיאות האנגלית לטייסים ונווטים

 

 

 

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.