לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
  
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
181-19 חברת לגעת בשמים פטור מהוראות תקנה 249 (ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
202-19 מכון הבדק אל-על פטור מהוראות תקנה 39 (א)(2(ז)(1) לתקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג – 2013
208-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
225-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
243-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
275-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413 (2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
277-19 חברת פ.נ תעופה בע"מ פטור מהוראת תקנה 299(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
279-19 חברת "סנונית" פטור מהוראת תקנה 31 א(א)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
282-19 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מהוראת תקנה 33 (א)(1) כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
283-19 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מהוראת תקנה 28 א(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
299-19    חברת אל על בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
281-19 חברת אירופאוור ישראל (2003) בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה (4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981 
291-19 חברת אל על בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה 154 (א)(5) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
301-19 חברת תל אביב אקזקיוטיב פטור מעמידה בהוראות תקנה 129א (ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
315-19 חברת שפירית שרותי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנה 321 (א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
324-19 חברת תל אביב הליקופטרס בע"מ פטור מהוראות תקנה 249 (ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
334-19 חברת אילן ארד פטור מעמידה בהוראות תקנות 93(ה) ו (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
335-19 חברת אילן ארד פטור מהוראת תקנה 33 (א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
352-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
357-19 חברת ארקיע בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
366-19 חברת תלאביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מעמידה בהוראות תקנות 93(2)(ה) ו- (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
377-19 חברת תלאביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מהוראת תקנה 33 (א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
  379-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413(2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
391-19 חברת שפירית שירותי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנות 3(1)(א) ו- 4(א) לתקנות הטיס מגבלות זמן טיסה
397-19 חברת סנונית שרותי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
399-19 חברת סקאיי תעופה פטור מהוראות תקנה 315 (ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
401-19 חברת סקאי תעופה בע"מ פטור מהוראות תקנה 320 (ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
418-19 חברת מונאייר פטור מהוראות תקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
420-19 חברת ארקיע פטור מעמידה בתקנה 413 (2)(ג) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
421-19 חברת אגמון פרסום ותצפית בע"מ פטור מדרישות תקנות מס': 8, 14, 18, 21-15א, ו-281(ב) לעניין טרסנפונדר. 31, 33, 72, 125-142, 180יב, 180 יג, 248(א), 249, 251, 266, 317, 318, ו-235-339, ו- 349 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב- 1981
430-19 חברת חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מהוראות תקנה 320 (ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
465-19 חברת מגידו תעופה בע"מ פטור מהוראות סעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א - 2011
476-19 חברת F.N.A בע"מ פטור מהוראות תקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
477-19 חברת חברת פ.נ תעופה פטור מהוראות תקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981
478-19 חברת פ.נ תעופה פטור מהוראות תקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.