לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
  
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
03-19 חברת מגידו תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  04-19 חברת רוי ריטר שירותי צניחה בע"מ פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 07-19 חברת ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 378(ג)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  08-19 חברת תל אביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
 09-19 חברת תל אביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  10-19 חברת תל אביב אקזקיוטיב בע"מ פטור מתקנה 249(ב)(2)(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
13-19 חברת תל אביב אקזקיוטיב הליקופטרס בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
14-19 מכון הבדק אל על פטור מהוראות תקנת משנה 39(א)(2)(ז)(1) לתקנות הטיס (מכוני בדק, התשע"ג-2013)
30-19 מכון בדק תעש"א פטור מהוראות תקנה 20(א)(1)(א) לתקנות הטיס (מכוני בדק, התשע"ג-2013)
40-19 חברת עדן תעופה   פטור מתקנה 5 לתקנות רישוי שירותי תעופה (בית ספר להוראות טיס), תשל"א- 1971
43-19 חברת רוי ריטר בע"מ פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
55-19 חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 21(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
62-19 חברת לגעת בשמיים פטור מתקנה 21(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
81-19 חברת ארקיע קווי  תעופה ישראליים בע"מ פטור מתקנה 293(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
92-19 חברת גיתא פטור מתקנה 8, 14, 18, 21-25א, ו- 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
110-19 חברת שפירית שירותי תעופה בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.