לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Certification
FormsDirectivesDescriptionNumberDownload  

Download
Download

Download

מתקן עזר לטיסה – התקנתו, תחזוקתו, תפעולו ומתן אישור הפעלתו
Navigational Aid (NAVAID) Data Form
Instrument Landing System (ILS) Data Form
בקשה לאישור או עדכון מפרט אחזקה

1.7.005
  Download

תהליך בקשה לרישיון תחנת אלחוט והקצאת תדר לשימוש בשרות האווירי

1.7.012
  Download

Aeronautical Telecommunication Services Approval

1.7.020
  Download  

Flight Inspection Organization Approval

1.7.030 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.