1. 11-18 חליפה קרובה בין שני מטוסים (שדה דב ובן גוריון): התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה

2. 26-18 קירבה מסוכנת בין שני כלי טיס: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה