לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
08-18 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
18-18

חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

פטור מתקנה 411 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
92-18 חברת סקאייטרק כדורים פורחים פטור מהוראות תקנה 249 (ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב - 1981
132-18 חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב9(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
140-18 חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
148-18 חברת אילן ארד פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
169-18 חברת I FLY פטור מעמידה בהוראת תקנה 276 לתקנות ההפעלה (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב 1981

   

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.