לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
מספר הפטורשם המפעילנושא הפטור
 08-18 חברת כים ניר בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 09-18 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מסעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011
11-18 חברת ד. עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
12-18 חברת ק.א.ל קווי אוויר למטען בע"מ פטור מתקנה 466(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 17-18

חברת תל אביב אקזקיוטיב

פטור מתקנה 93(2)(ה) ו- (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
18-18

חברת ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

פטור מתקנה 411 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
20-18

חברת רוי ריטר שירותי צניחה בע"מ

פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
21-18

חברת F.N.A בע"מ

פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 26-18 חברת אילן ארד תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 30-18 חברת אייר פרדייב בע"מ פטור מתקנה 194(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 32-18 חברת איה תעופה פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 41-18 מר אילן ארד פטור מתקנה 93(2)(ה) ו- (ז) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
45-18 מכון בדק מנועי בית שמש פטור מתקנה 20(א)(1)(א) לתקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג-2013
 46-18 חברת אל על בע"מ פטור מתקנה 154(א)(5) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
   49-18 חברת ארקיע בע"מ פטור מתקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 50-18 חברת רייז אפ בע"מ פטור מתקנה 249(ג)(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
   51-18 חברת מונאייר תעופה בע"מ  פטור מתקנה 33א(א)(1)(א) ו- 287(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
   52-18 חברת אל על בע"מ   פטור מתקנה 489 המאמצת את תקנה 264 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
  56-18   חברת אל על בע"מ  פטור מתקנה 455(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
 65-18 חברת ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ פטור מסעיף 75(א)(1) לחוק הטיס, התשע"א-2011
74-18 חברת סנונית שירותי תעופה בע"מ פטור מתקנה 281(ב) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
87-18 חברת שפירית שירותי תעופה בע"מ פטור מהוראות 3(1)(א) ו- (א)4 לתקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה)
105-18 חברת מונאייר תעופה בע"מ פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
 106-18 חברת רוי ריטר בע"מ פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
110-18 חברת רעות פטור מתקנות 93(4)(א)(1) ו- 93(4)ב(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
112-18 חברת סקאי תעופה בע"מ פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
114-18 חברת סקאי תעופה בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
115-18 חברת ארקיע בע"מ פטור מתקנה 455(א)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
116-18 חברת אורנג' תעופה פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
117-18 חברת פ.נ. תעופה פטור מתקנה 276 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
118-18 חברת פ.נ. תעופה פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
120-18 חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
122-18 חברת רוי ריטר שירותי צניחה בע"מ פטור מתקנה 315(ב)(2) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
125-18 חברת ישראייר בע"מ פטור מהוראות תקנה 489
126-18 חברת מונאייר פטור מתקנה 320(ה) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
132-18 חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 93(4)(ב9(1) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
140-18 חברת עדן תעופה בע"מ פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
148-18 חברת אילן ארד פטור מתקנה 33(א)(1)כא' לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981 
149-18 חברת אופק צילומי אוויר בע"מ פטור מתקנה 321(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981
168-18 חברת מגידו תעופה בע"מ פטור מתקנה 314(א) לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981

   

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.