בהתאם להחלטתו של מנהל רת"א להפחית את הדרישות לקבלת היתר מטיס כטמ"מ מסוג רב להב בקשר עין, להלן השינויים בתנאים לקבלת ההיתר:

 

מבחן מעשי –מבקש היתר מטיס רב להב שמשקלו עד 4 ק"ג המוטס בקשר עין (להלן – רב להב קטן) להצהרה על ידע ומיומנות  יידרש  חלף המבחן המעשי.

תעודה רפואית –מבקש היתר מטיס רב להב קטן יידרש לחתימה על  הצהרת בריאות  חלף תעודה רפואית.

מבחנים עיוניים – מבחני המטאורולוגיה, חוקה וידע טכני כללי יאוחדו למבחן ידע אחד אשר יכלול שאלות ספציפיות בתפעול רב להב בקשר עין.

 

להבהרות נוספות -   הבהרות בנוגע לנוהל היתר מטיס רב להב בקשר עין

 

פירוט הדרישות מופיע  בנוהל PEL 1.3.009

 

ידע מקצועי דרוש למבחן המאוחד - הורד