1. 08-17 חליפת כלי טיס בעמיעד:  התייחסות רת"א  /  דו"ח חקירה

  2. 53-17 התפרקות מסוק על הקרקע לאחר ירידה מריחוף: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  1. 55-17 תקלת מנוע ונחיתת אונס בשטח: התייחסות רת"א  /  דוח חקירה
  2. 82-17 אובדן התמצאות חריף וכמעט פגיעה בים: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה