חוק שדה התעופה דב הוז (הוראת מיוחדות), תשע"ז-2017 - עדכון אחרון מתאריך 07.01.2019 

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה הדב הוז (תל אביב)),   תש"ן-1989

 

צו שדה התעופה דב הוז (שינוי מועד המעבר), התשע"ח – 2017