לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריט תעופתי – כמוגדר בתקנה 119 (א) לתקנות הטיס (נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם),תשל"ז -1977 - "ציוד תעופתי, חלק כלי טיס, מנוע או מדחף, או חומר המיועד לשימוש תעופתי."
החל מחודש אוקטובר 2016 הועברה סמכות אישור הייבוא של כלי טיס ופריטים תעופתיים לרשות התעופה האזרחית (רת"א) במסגרת צו יבוא חופשי (תיקון ס' 3), התשע"ו 2016.
כל טיס או פריט תעופתי המיובא לארץ למטרות מסחר (מכירה כמוצר), למטרות פיתוח, למטרות הפעלה כללית, ולשימוש פנאי וספורט דורש רישיון ייבוא.

מתאריך ה- 1/1/17 תהליך רישוי הייבוא מבוצע באמצעות מערכת מסלו"ל - סטטוס לרישיונות ואישורים ליבואן, המקשרת בין יבואנים, יצואנים, עמילי מכס, רשויות - ממשלתיות ומכס, במטרה להפוך את תהליך הגשת הבקשה לרישיון ו/או אישור ייבוא לפשוט ומהיר יותר.
באמצעות המערכת יבואנים ועמילי מכס יכולים להגיש את טופס הבקשה ליבוא באופן מקוון ולהתעדכן בכל זמן נתון בסטטוס הבקשה וכן באישורים שהתקבלו במכס על ידי הרשויות המוסמכות.

 

על מנת לייבא כלי טיס או חלק תעופתי, יש למלא את הטופס המצורף בקישור בהתאם להנחיות וההסברים בתוכו.

 

לבקשת הייבוא יש לצרף מספר צרופות בהתאם לסוג בקשת היבוא, להלן קישורים לצרופות נדרשות:

 

תהליך אישור בקשת היבוא (בקשת הייבוא תטופל על ידי רשות התעופה האזרחית (הרשות המוסמכת) עד 14 ימי עבודה מקבלתה) :

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.