לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

הסמכות לפי חוק הטיס, התשע"א-2011

 1. הסמכה לפי סעיף 22 לחוק הטיס למתן רישיון למכון בדק
 2. הסמכה לאנשי אגף תשתיות
 3. הסמכה לפי סעיף 38 לחוק הטיס להחלטה במישור הרישיון
 4. הסמכה לפי סעיף 69 לחוק הטיס למתן הוראות כושר אווירי   
 5. הסמכה לפי סעיף 79 לחוק הטיס לקרקוע כלי טיס
 6. הסמכה לפי סעיף 102 לחוק הטיס למינוי דייל כנאמן בטיחות 

 

 הסמכות לפי תקנות הטיס

 1. הסמכה לפי תקנות ההפעלה
  הסמכה לפי תקנה 66 לתקנות ההפעלה למתן רישיון למתקן עזר לטיסה
 2. הסמכה לפי תקנות הרישיונות
  הסמכה לפי תקנה 71 לתקנות הרישיונות לאישור בוחני החברה
  הסמכה לאישור בוחן זר
 3. הסמכה לפי תקנות מכוני הבדק
 4. הסמכה לפי תקנות התיעוד
 5. הסמכה לפי תקנות כלי הרחיפה
 6. הסמכה לפי תקנות נציגי המנהל
 7. הסמכה לפי תקנות הרישום
 8. הסמכה לפי תקנות המנחתים
 9. הסמכה לפי תקנות הבטיחות בשד"ת של רש"ת
 10. הסמכה לפי תקנות המנ"ב
 11. הסמכה לפי תקנות מידע תעופתי
 12. אצילת סמכויות לאישור מדמה טיסה
 13. הסמכה לפי תקנות הרעש

 

הסמכות לפי חוק רישוי שירותי התעופה, התשכ"ג-1963

 1. הסמכה למתן היתרי הפעלה לפי סעיף 19 לחוק רישוי שירותי תעופה
 2. הסמכה לפי תקנות בתי הספר


הסמכות לפי פקודת הטלגרף האלחוטי

 1. אצילה לפי פקודת הטלגרף האלחוטי

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.