לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים
 1. מינוי מנהל רשות התעופה האזרחית
 2. מינוי מנהל רתא כרשות הרישוי בחתימת השר
 3. מינוי מ"מ נציג שר התחבורה במועצה הארצית לתכנון ובנייה
  מינוי מ"מ נציג שר התחבורה במועצה הארצית לתכנון ובנייה
 4. מינוי נציג שר התחבורה בפני הוועדה למתקנים ביטחוניים
  מינוי נציג שר התחבורה בפני הוועדה למתקנים ביטחוניים
 5. מינוי נציג שר התחבורה בוועדות המר"מ והניטור לפי תמ"א 2/4
  נציגי המנהל בוועדה ציבורית לפי פרק ט' בתמ"א 4/2
 6. מינוי נציג השר לפי חוק התכנון והבניה
 7. הודעה על רשימת רופאים הכשירים לשמש כמותבים של ועדת ערר רפואית
 8. מינוי יו"ר ועדת ערר לפי חוק הטיס
  מינוי ממלא מקום ועדת ערר לפי חוק הטיס
 9. מינוי מפקח על העבירות המנהליות   
 10. כתב מינוי וועדת מתנות
 11. הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק הטיס
 12. הודעה על מינוי מפקחים לפי חוק רישוי שירותי התעופה
 13. מינוי יו"ר ועדת ערר רפואית
 14. כתב מינוי לוועדת חסויות משרדית ברת"א
 15. מינוי רשמת כלי הטיס
 16. מינוי רופאת הרשות

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.