לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

גא"נ שלום רב,

בהמשך לפרסומים שלמטה ובהמשך לדיון עם ציבור בעלי העניין שנערך ביום 4.12.2016 , מצ"ב   נוסח מעודכן   של תיקון תקנה 310 לתקנות ההפעלה אותו בכוונת רת"א לקדם, דברי הסבר מעודכנים התייחסות רת"א להערות שהושמעו מקרב ציבור בעלי העניין, ודוח הערכת השפעות הרגולציה שנערך לגבי התיקון המוצע.


 

לאחרונה הסתבר לרת"א, כתוצאה מפעולות פיקוח שונות, כי ההסדר הקבוע כיום בתקנה 310 ו- 311 לתקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (להלן – תקנות ההפעלה) מאפשר תכנון טיסה לפי כט"מ, בנסיבות מסוימות, ללא דרישה לנשיאת כמות דלק כרזרבה סופית כלל – דבר שאינו קביל בטיחותית.

לפיכך,  רת"א גיבשה הצעה לתיקון נקודתי  של תקנה 310 לתקנות ההפעלה, ומצורפים בזה: דברי הסבר לתיקון המוצע, וכן נוסח התיקון המוצע (הן  נוסח "משולב" והן בתבנית החקיקה ).

נודה לקבלת הערותיכם והתייחסותכם לתיקון המוצע, בכתב, עד ליום 30.11.2016. את ההערות יש לשלוח לכתובת דוא"ל levyr@mot.gov.il.

לאחר קבלת ההערות, במידת הצורך, תזומן פגישה בנושא, לדיון בעל פה לגבי הערות ציבור בעלי העניין.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.