לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Administration - CAAI
FormDirectivesDescriptionNumber

 

Download

Download

Download

Download

Download

  Download

טיפול בבקשה לפטור או הרשאה לעניין הובלת חומרים מסוכנים

    טופס בקשה לפטור מהוראות הדין להובלת חומרים מסוכנים

Application for Dangerous Goods Exemption Form

טופס הגשת בקשה להרשאה חומ"ס

Application for Approval to transport dangerous goods

Example text for Exemption

4.0.007

 

 

Administration - AOC

FormDirectivesDescriptionNumber


Download

Download

נוהל אישור טיסות חריגות ביטחוניות בהתייעצות עם חל האוויר
טופס בקשה להתייחסות חיל אוויר לביצוע טיסה אזרחית חריגה

4.1.001
ANS 4.7.004

 

Download

נוהל אישור הפעלת כלי טיס מדינתי זר בשטח ישראל

4.1.003

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.