1. 80-16 שבר כן נסע קדמי בנחיתה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  2. 60-16 אזילת דלק באז"מ ונחיתת אונס בשטח: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  3. 23-16 תאונה לאז"מ מדגם קיט-פוקס בחוות רונית: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  4. 21-16 נ"א של בקאי במאגר מים: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה