לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

 

תהליך עדכון תבנית התפעול של נתב"ג

 1. בהתאם  להחלטת מנהל רת"א מיום 21.3.19 הרינו להודיע כי תבנית התפעול המבצעי המעודכנת של נמל התעופה בן גוריון  נכנסה לתוקף לאחר שנוהל המגדל הרלוונטי אושר ע"י רת"א ביום 27.5.19 והוכנס לספר העזר המבצעי של המגדל. תוקפה של תבנית התפעול המבצעי המעודכנת החל מיום 28.5.19.

 2. החלטת מנהל רת"א באשר לעדכון תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג  - 21.03.2019
 3. שינוי תבנית תפעול -  דברי הסבר  - 21.03.2019
 4. טיוטת החלטת מנהל רת"א לשינוי תבנית תפעול נתב"ג - 11.12.2018
  דברי הסבר לטיוטת החלטת מנהל רת"א לשינוי תבנית תפעול נתב"ג
 5. מכתבו של מנהל רת"א מתאריך 15.02.2016
 6. טיוטת החלטת מנהל רת"א באשר לעדכון תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג 2016
 7. טיוטת דברי הסבר להחלטת מנהל רת"א באשר לעדכון תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג 2016
 8. מכתבו של מנהל רת"א מתאריך 10.05.2015
 9. החלטת מנהל רת"א באשר לעדכון תבנית התפעול המבצעי של נתב"ג ודברי הסבר מתאריך 20.08.2015

 

החלטות בדבר תפעול נתב"ג

שעות ההמראה מנתב"ג

 1. המלצת מנהל רת"א לשר התחבורה והבטיחות בדרכים בדבר הגבלת שעות ההמראה מנתב"ג
 2. דברי הסבר הנלווים להמלצת מנהל רת"א בדבר הגבלת שעות ההמראה מנתב"ג
 3. שעות פעילות הטיסה בנתב"ג - 09.11.2014

 

תבנית התפעול של נתב"ג עם תום פרויקט שדרוג המסלולים

 

 1. יישום תבנית התפעול של נתב"ג לאחר מיזם שדרוג התשתיות 03.08.2015
 2. החלטת מנהל רת"א באשר לתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות - 20.01.2014
 3. דברי הסבר להחלטת מנהל רת"א באשר לתבנית התפעול המבצעי של נתב"ג לאחר גמר מיזם שדרוג התשתיות - 20.01.2014

 

 

 


זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.