לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

FormDirectivesDescriptionNumber


Download  
Download

Download  

Certification of an Operator's Dangerous Goods program
Dangerous Goods Manual Approval Checklist
Dangerous Goods Training Program Approval Checklist 

1.1.044

 

Download

Dangerous Goods Surveillance policy and Program     

2.1.044

 

Download

Download

Download

Download

Download

Download

טיפול בבקשה לפטור או הרשאה לעניין הובלת חומרים מסוכנים

טופס בקשה לפטור מהוראות הדין להובלת חומרים מסוכנים

Application for Dangerous Goods Exemption Form

טופס הגשת בקשה להרשאה חומ"ס

Application for Approval to transport dangerous goods

Example text for Exemption

4.0.007

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.