לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

הסבר כללי

חוק רשות התעופה האזרחית (2005) מגדיר את תפקידי רת"א וביניהם – "לפקח על תחום התעופה האזרחית, ובכלל זה על שמירת רמה נאותה של בטיחות הטיסה במרחב האווירי של ישראל". מימוש תפקידי רת"א בא לידי ביטוי, בין השאר, בסמכויות המוקנות לה בחוק התכנון והבניה לנושאי בטיחות הטיסה. במסגרת זו, מועברות להתייחסות תחום הגבלות בניה וסביבה ברת"א מגוון רחב של פניות. סווג הפניות נעשה באופן הבא:

 • תכניות מתאר
 • בקשות להיתר בניה
 • בקשות להקמת תוואי תשתית קרקעית (כבישים, קווי חשמל, קווי הולכת גז וכדו')
 • בקשות להקמת מכשול דקיק (תרנים, עגורנים, אנטנות וכדו')

בעלי תפקידים

מפקח שדות תעופה והגבלות בניה – אדר' פינחס ברגר (מייל
מרכזת בכירה תחום הגבלות בניה – גב' פנינה לוי (מייל)
רכזת אגף תשתיות תעופתיות - גב' מרינה יעקובי (מייל)

 

אופן הטיפול בפניות המוגשות לרת"א

 • פניות לקבלת עמדת רת"א יש להעביר לתיבת דוא"ל hagbalot@mot.gov.il  - בהתאם להנחיות המופיעות בטבלת "טפסי הגבלות בניה" שלהלן
 • בתשובה להגשת בקשה חדשה תועבר לפונה הודעת דוא"ל עם מספר פניה. יש לציין מספר זה בכל פניה לצורך בירור סטטוס
 • ניתן לברר סטטוס טיפול בבקשה באמצעות פנייה טלפונית בימים א' – ה' בין השעות 09:00-12:00 בטלפון 03-9774576. קבלת קהל – במקרים מיוחדים ובתיאום טלפוני מראש בלבד
 • משך טיפול בבקשה חדשה הינו עד 45 ימי עבודה ממועד קבלת נתוני בקשה תקינים
 • תשלום אגרה – בתום תהליך הבדיקה עשויה להישלח דרישה לתשלום אגרה לכתובת דוא"ל של הפונה. הצגת אסמכתא על תשלום האגרה הינה תנאי לקבלת עמדת רת"א
 • החל מינואר 2018 רת"א איננה מספקת מידע תכנוני.

 

טפסים

 
 נושא הבקשהמסמכים רלוונטייםקישור
תב"ע הנחיות להעברת מסמכים הורדה
טופס בקשה הורדה
היתר בניה הנחיות להעברת מסמכים   הורדה
טופס בקשה הורדה
דוגמא להעברת קבצי DWG הורדה
3 מכשול דקיק (תורן / מנוף / עגורן / ארובה) הנחיות להעברת מסמכים   הורדה  
טופס בקשה   הורדה  
קובץ EXCEL להגשת בקשה הורדה
4   קו חשמל  הנחיות להעברת מסמכים הורדה
טופס בקשה   הורדה  
קובץ EXCEL להגשת בקשה הורדה
 5
תשתית קרקעית הנחיות להעברת מסמכים   הורדה  
טופס בקשה הורדה
קובץ EXCEL להגשת בקשה הורדה

 קישור לדף הגורמים המאשרים באתר שער המידע לרישוי ולבנייה

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.