לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

כתיבת רגולציה בתחום מערכות עזר לניווט, מכ"מים, מערכות תקשורת קרקע אוויר וניהול ספקטרום התדרים בישראל ומול גורמים בינלאומיים כמו ICAO. מבצע פיקוח ורישוי על מגוון רחב של גורמים המפעילים מערכות עזר במרחב ישראל.

 

בעלי תפקידים

מנהל תחום תקשורת ומערכות עזר לניווט – רון חובב

 

AP - Advisory Pamphlet

CNS - תקשורת, ניווט ועקיבה - Certification
CNS - תקשורת, ניווט ועקיבה - Surveilance


הוראות - Directives

CNS - תקשורת, ניווט ועקיבה - Certification
CNS - תקשורת, ניווט ועקיבה - Surveilance
CNS - תקשורת, ניווט ועקיבה - Administration

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.