לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

חוק שירותי תעופה פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה, תשע"ב - 2012  (עדכון אחרון מתאריך 14.07.2020)

 

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה), התש"ף – 2020  (עדכון אחרון מתאריך 16.8.2020)

 


 

תקנות שירות תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג- 2013  (עדכון אחרון מתאריך 08.01.2020)

 


 

ביום 13.8 פורסם ברשומות חוק שירותי התעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון) (תיקון), התש"ף – 2020 . להלן: "התיקון" בקישור זה ניתן למצוא את התיקון).

 

לפי התיקון, מפעיל טיסה או מארגן שמחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של 2020 ירד בשיעור של 70 אחוזים לפחות לעומת מחזור ההכנסות שלו ברבעון השני של 2019, ישיב לנוסע את התמורה עד 1.10.2020 או בתוך 90 יום מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, המאוחר מביניהם, ובלבד שהודיע בכתב לרשות התעופה האזרחית על ירידה בהכנסות כאמור עד 14.8.2020.

 

עוד נקבע כי רת"א תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת מפעילי הטיסה  והמארגנים שמסרו הודעה כאמור והמועד להשבת התמורה לגביהם נדחה בשל כך.

 

בהתאם,  בקישור זה ניתן למצוא את  רשימת מפעילי טיסה ומארגנים שמסרו לרת"א הודעה כאמור.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.