לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

חוק התובלה האווירית, תש"ם – 1980

 


 

963 - צו התובלה האוירית (הגדלת שיעור הפיצויים), תשל"ב – 1971

964 - צו התובלה האוירית (זכויות משיכה מיוחדות), תשל"ט – 1978

965 - צו התובלה האוירית (כרטיס לתובלת פנים), תשכ"ט – 1969

967 - צו התובלה האוירית (כרטיס קבוצתי בתובלת פנים), תשכ"ה – 1965

968 - הודעת התובלה האוירית (כניסה לתוקף של פרוטוקולים לתיקון אמנת ורשה), תשנ"ז – 1997

969 - הודעת התובלה האוירית (כניסה לתוקף של פרוטוקול לתיקון אמנת ורשה), תשס"ב – 2002

הודעת התובלה האווירית כניסה לתוקף של אמנת מונטריאול תשע"א  - 2011  (עדכון אחרון מתאריך 06/02/2018)  

971 - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), תשס"ג-2003

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.