לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

  חוק רשות שדות התעופה, תשל"ז - 1977  - עדכון אחרון מתאריך 06.11.2019

 


 

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות), תשנ"א – 1991  - עדכון אחרון מתאריך 07.01.2019

תקנות רשות שדות התעופה אגרות הוראת שעה  - עדכון אחרון מתאריך 07.01.2019

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות במסופי המעבר היבשתיים), תשנ"ה – 1994  - עדכון אחרון מתאריך 05.09.2016

תקנות רשות שדות התעופה (קבלת החלטות המועצה במשאל), תש"ם – 1980  - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ח – 1988 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים באוטובוסים זעירים מנמל התעופה בן-גוריון), תשנ"ו – 1996 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות ממסוף המעבר היבשתי ברפיח), תשמ"ד – 1984 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ג – 1983 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ב – 1982 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (העמדת רכב וחנייתו בשדות התעופה), תשמ"ד – 1984 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (כניסה לשטחים מוגבלים), תשמ"ג – 1983 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (פריקת כלי טיס וטעינתם), תשמ"ח – 1988 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר במסופי המעבר היבשתיים), תשמ"ו – 1985 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), תשמ"ד – 1984 - עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009

כללי רשות שדות התעופה (תנועה בשטח המבצעי בנמל התעופה בן-גוריון), תשמ"ד – 1984 - עדכון אחרון מתאריך31.12.2009

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה דב הוז (תל אביב)), תש"ן – 1989 - עדכון אחרון מתאריך 10.07.2011

צו רשות שדות התעופה (מתן שירותים בשדה התעופה עובדה), תש"ן – 1989 - עדכון אחרון מתאריך 18.06.2017

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.