לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

  חוק רישוי שירותי התעופה, תשכ"ג - 1963 (תאריך עדכון אחרון 20.07.2012)

 


תקנות רישוי שירותי התעופה (בתי ספר להוראות טיס), תשל"א - 1971 (עדכון אחרון מתאריך 27.12.2017)

תקנות רישוי שירותי התעופה (העברה, הסבה ופדיון של מסמך תובלה בטיסות סדירות), תשמ"ד - 1983 (עדכון אחרון מתאריך 10.07.2011)

תקנות רישוי שירותי התעופנה (הפחתה של סכום העיצום הכספי ופריסת  תשלומים), תשע"א - 2011 (עדכון אחרון  מתאריך10.07.2011)

תקנות רישוי שירותי התעופה (טיסות שכר), תשמ"ב - 1982 (עדכון אחרון מתאריך 20.07.2012)

תקנות רישוי שירותי התעופה (סדרי דין לעניין צו עיכוב), תשל"ח -  1977 (עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009)

תקנות רישוי שירותי התעופה (פטור מהיתר הפעלה), תשע"ט-2018 - עדכון אחרון מתאריך 14.08.2018

תקנות רישוי שירותי התעופה (פטור מרישיון הפעלה מסחרית), תשע"ח - 2018 (עדכון אחרון מתאריך 06.02.2018)

תקנות רישוי שירותי התעופה (רישיונות להפעלת כלי טיס והשכרתם), תשכ"ד - 1963 (עדכון אחרון מתאריך 31.12.2009)

צו המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי שמטילה רת"א)

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.