לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

  חוק הטיס, התשע"א - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 08.01.2020)

 


 

תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע - 2009  (עדכון אחרון מתאריך 08.03.2020)

תקנות הטיס (אי-תחולה על כלי טיס של מדינת ישראל), התשע"ט - 2018 (עדכון אחרון מתאריך 11.12.2018)

תקנות הטיס (מגבלות זמן טיסה בשירותי תעופה), תשל"א – 1971 (עדכון אחרון מתאריך 10.05.2016)

תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), התשנ"ב - 1992 (עדכון אחרון מתאריך 18.10.18)

תקנות הטיס (הובלת חומרים מסוכנים), התשמ"ד - 1983  (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99) 

תקנות הטיס (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים), התשמע"א - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 10.07.2011)

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (תוכן עניינים)  (עדכון אחרון מתאריך 27.10.2019)

תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב – 1981 (עדכון אחרון מתאריך 27.10.2019)

תקנות הטיס (חובת ביטוח בהפעלה מסחרית של כלי טיס), תשע"חֿ 2017   (בתוקף מתאריך 27.06.2018)

תקנות הטיס (חובת הטסת מפקחים בתובלה אווירית), התש"ם - 1980 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד - 1984 (עדכון אחרון מתאריך 30.06.03)

הוראות הטיס (תנאי כשירות לחוקרים לביצוע חקירות בטיחויות), התשע"ב - 2011 (עדכון אחרון מתאריך 20.01.12)

תקנות הטיס (יחידות מידה), תשע"ו - 2016 (עדכון אחרון מתאריך 28.03.2016) 

תקנות הטיס (כלי רחיפה), התשע"ה – 2015

תקנות הטיס (שדות תעופה - מידע תעופתי), תשע"ט-2018 (עדכון אחרון מתאריך 08.11.2018)

תקנות הטיס (מערכת ניהול בטיחות), תשע"ח-2017 (בתקוף מתאריך 27.12.2017)

תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל"ט - 1979  (עדכון אחרון מתאריך 01.08.13) 

  תקנות הטיס (מכוני בדק), התשע"ג - 2013  (עדכון אחרון מתאריך 08.01.20)

תקנות הטיס (מנחתים), התשל"ה – 1975 (עדכון אחרון מתאריך 01.02.2015)

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977 (תוכן עניינים)  (עדכון אחרון מתאריך 25.02.2019)

תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977  (עדכון אחרון מתאריך 16.08.2020)

תקנות הטיס נוהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם תשל"ז -1977  (עדכון ישן מתאריך 18.06.2017)

טבלה השוואתית בין תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977, לבין התקנות המקבילות של ה- פ.א.ר (עדכון אחרון מתאריך 20.07.12)

מילון עברי-אנגלי למונחי תקנות הטיס (נהלי תיעוד כלי טיס וחלקיהם), התשל"ז - 1977 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.99)

תקנות הטיס (נציגי המנהל), התשמ"א -  1981 (עדכון אחרון תאריך 20.10.99) 

תקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם), התשל"ד - 1973 (עדכון אחרון מתאריך 01.02.2015)

תקנות הטיס (סוגי תקריות חמורות), התשע"ד - 2014 (עדכון אחרון מתאריך 25.07.14)

תקנות הטיס (רעש כלי טיס), התשל"ז - 1977 (עדכון אחרון מתאריך 02.07.2019)

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981 (תוכן העניינים)  (עדכון אחרון מתאריך 25.02.2019)

תקנות הטיס (רישיונות לעובדי טיס), התשמ"א - 1981  (עדכון אחרון מתאריך 26.08.2020)

תקנות הטיס (שמירה על הסדר בשדות תעופה ובמנחתים), התשל"ג - 1973 (עדכון אחרון מתאריך 30.05.2006) 

תקנות העבירות המנהלתיות (קנס מנהלי - עבירות בטיחות בטיסה), התשס"ו - 2006 (עדכון אחרון מתאריך 30.05.2006) 

תקנות הטיס (קביעת רשויות מוסמכות ומתן הודעות), התשל"ב - 1972 (עדכון אחרון מתאריך 20.10.1999)

צו המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תחילת החוק לגבי עיצום כספי שמטילה רת"א)

 


תקנות טיס בעלות תחילה עתידית

תקנות הטיס (בטיחות בשדות תעופה של רשות שדות התעופה), תשנ"ב-1992

תקנות הטיס (מכוני בדק), תשע"ג-2013

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.