לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

 • לשפה האנגלית
 • פורטל עובדים

רצ"ב הנוסחים המוצעים למכלול התיקונים בנושא "מכוני בדק", בין היתר בעקבות הערות שהתקבלו (מקרב הציבור וממשרד המשפטים) לאחר השלמת ההוראות החסרות ולקראת המשך הדיונים בוועדת הכלכלה של הכנסת במהלך חודש 07/2012:

1. תקנות מכונים [התיקון העיקרי];
2. תקנות מכונים
[תיקון הפעלה] [תיקון נילווה];
3. תקנות מכונים [תיקון בדק] [תיקון נילווה];
4. תקנות מכונים [תיקון אגרות] [תיקון נילווה];
5. תקנות מכונים [תיקון רישיונות] [תיקון נילווה];

 


 

רצ"ב הנוסחים המוצעים למכלול התיקונים בנושא "מכוני בדק", בין היתר בעקבות הערות שהתקבלו (מקרב הציבור וממשרד המשפטים) לאחר שני סבבי ההפצה, אשר בכוונתנו לבקש כי שר התחבורה והבטיחות בדרכים יניחם על סדר יומה של וועדת הכלכלה של הכנסת, כדלקמן:

 1. תקנות מכונים [התיקון העיקרי];
 2. תקנות מכונים - דברי הסבר [דברי הסבר לתיקון העיקרי];
 3. תקנות מכונים [תיקון הפעלה] [תיקון נילווה];
 4. תקנות מכונים [תיקון בדק] [תיקון נילווה];
 5. תקנות מכונים [תיקון אגרות] [תיקון נילווה];
 6. תקנות מכונים [תיקון רישיונות] [תיקון נילווה];
 7. תקנות מכונים – דברי הסבר [דברי הסבר לתיקונים הנילווים]
 8. טבלת הערות הציבור שהתקבלו והתייחסות רת"א אליהן 1 ו- 2.
 9. מכתב מיום 29/02/2012 לעניין "תקנות הטיס (מכוני בדק) – תיקוני נוסח להצגה בפני הוועדה" [תקנות 18, 19 ו- 32]. הצעת נוסח לתקנה 38 חדשה, שעניינה "תעודת אחזקה ושחרור מחוץ לישראל", שהועברה לעיון הציבור ביום 13/03/2012.
 10. הערות חברת ק.א.ל מיום 12/03/2012; התייחסות רת"א מיום 28/03/2012.
  הערות חברת קאל מיום 21/03/2012; התייחסות רת"א מיום 21/03/2012.
  הערות חברת אל-על מיום 29/03/2012; התייחסות רת"א מיום 02/04/2012.

 


 

רצ"ב נוסחים מוצעים נוספים למכלול התיקונים בנושא "מכוני בדק", בין היתר בעקבות הערות שהתקבלו (מקרב הציבור וממשרד המשפטים) לאחר ההפצה הראשונה, כדלקמן:

 1. תקנות מכונים - 082011 [התיקון העיקרי];
 2. תקנות מכונים - דברי הסבר [דברי הסבר לתיקון העיקרי];
 3. תקנות מכונים [תיקון הפעלה] [תיקון נילווה];
 4. תקנות מכונים [תיקון בדק] [תיקון נילווה];
 5. תקנות מכונים [תיקון אגרות] [תיקון נילווה];
 6. תקנות מכונים [תיקון רישיונות] [תיקון נילווה];

עיקר התיקונים עניינו בחידוד והבהרת הנוסח המוצע או בצורת הצגתו, אולם נערכו גם שינויים מהותיים, לרבות החלפת הסְדרים בתקנות; בין יתר התקנות שעברו שינוי ממשי ביחס לגרסה הקודמת מצויות תקנות: 16, 18 ו- 36 (שהפכה להיות 37 לאחר שהוספנו תקנה חדשה, 36 מספרה שכותרתה "הרכבה וסיווג של חלק, מכלול, פריט, חומרי גלם ונצרכים") וכן תקנה 43 לתקנות תקנות הטיס (מכוני בדק) המוצעות (אלה התקנות נושא התיקון העיקרי).

כמובן שדגשים אלה אינם ממצים את כלל התיקונים שנערכו, והמועברים לעיונכם ולהערותיכם הטובות.

כן מצורפת טבלה לנוסח הקודם וכן התייחסות גורמי המקצוע השייכים לעניין ברת"א [תקנות המכונים – הערות הציבור – הפצה שנייה].

עוד מצורף קישור לאתר הטפסים הממשלתי, לטופס ייעודי באמצעותו ניתן להעביר, בצורה מקוונת, הערות לתיקונים המוצעים.

הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.

תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נבקש לקבל את הערותיכם המפורטות, בכתב, עד ליום י"ב באלול, התשע"א (11/09/2011).

אנא עִרכו את הערותיכם באמצעות הטופס הייעודי בקישור שלעיל, ואם אין ביכולתכם לעשות כן, ניתן להפנותן לח"מ בכתובת הדוא"ל: pedahzura@mot.gov.il (כן רצ"ב טופס הערות [טופס הערות לתקנות המכונים] בתצורה המתאימה, לשימוש המעירים).

 


 

מועמד בזאת, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, מכלול של הצעות לתיקוני תקנות (מכלול תקנות חדש לעניין מכוני בדק, ומכלולי תיקונים של תקנות קיימות [דוגמת תקנות הטיס (אגרות רישום, רישוי ותיעוד), התש"ע-2009, תקנות הטיס (מכון בדק, מכון הסמכה ואחזקה עצמית), התשל"ט-1979, תקנות הטיס (הפעלת כלי טיס וכללי טיסה), התשמ"ב-1981, תקנות הטיס (רשיונות לעובדי טיס), התשמ"א-1981)]), שדברי הסבר מפורטים בצידם – להלן קישורים לנוסח המוצע לעניין: "תקנות מכוני הבדק החדשות", וכן תיקונים לעניין "תקנות האגרות", "תקנות המכונים" הקיימות, "תקנות הפעלה" ו"תקנות הרישיונות".


כן מצורף קישור ל"טופס העברת הערות", לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.

הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.

תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נבקש לקבל את הערותיכם המפורטות, בכתב, עד ליום ג' באדר א, התשע"א (07/02/2011).

את הערותיכם יש להפנות לח"מ בכתובת הדוא"ל: pedahzura@mot.gov.il.

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.