לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

מועמד בזאת, לעיונכם ולהערותיכם הטובות, אם תמצאו לנכון, נוסח מוצע לתקנות הטיס (רישום כלי טיס וסימונם)(תיקון), התשע"א-2011 – להלן קישור לנוסח המוצע.
כן מצורף קישור ל- "טופס העברת הערות", לשימושכם הטוב במסגרת העברת ההערות לנוסח המוצע.
הטופס נועד ליצור מערכת משוב אחידה, מסודרת וברורה, שתוכל לשמש בצורה יעילה ומקצועית את כלל המשתמשים, ולאפשר מיצוי מירבי של תהליך ליבון הערות הציבור לנוסח חקיקת המשנה המוצע.
תודתנו מסורה מראש על שימושכם בטופס זה לשם העברת הערותיכם.

נבקש לקבל את הערותיכם המפורטות, בכתב, עד ליום ט' בשבט, התשע"א (14/01/2011).
את הערותיכם יש להפנות לח"מ בכתובת הדוא"ל: pedahzura@mot.gov.il.

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.