לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

ב - 2 בפברואר 2010 הונח על שולחן הכנסת הנוסח הסופי של חוק הטיס, התש"ע 2010 לקריאה ראשונה.

להלן הנוסח כפי שפורסם ברשומות. הנוסח כולל את דברי ההסבר לחוק.

הצעות חוק הטיס התשע – 2010

דוא"ל לתגובות: takanot-t@mot.gov.il

להלן הקישור לפרוטוקולים של הדיונים ברת"א עם הציבור בעלי עניין, לגבי הצעת חוק הטיס.

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.