בקשה רשמית לרשיון הפעלה אווירי של כטב"ם

בקשה ראשונית לרשיון הפעלה אווירי של כטב"ם