לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

להלן הסבר לרישוי לפי דיני הטיס,של חברה המבקשת להפעיל מערכות כלי טיס בלתי מאויישת בהפעלה מסחרי ובהפעלה אווירית על פי חוק הטיס.

ההסבר מותאם למערכות כטב״ם מתחת 15 ק״ג המוטסות בקשר עין. מערכות מסוג ( רב-להב (רחפן), מטוס, מסוק).
תהליך הרישוי נוגע בהבטים עסקיים, תפעוליים ובטיחותיים, השלמת תהליך הרישוי מחייבת השלמת כל התהליכים כל התהליכים כולם וקבלת רשיונות מותאמים.


שלב ההכנה

מערכות הכטב״ם הנמכרות היום מאפשרות לכאורה כניסה יחסית קלה לעולם ההטסה והצילום האווירי, העלות הנמוכה של המערכות יכולה אשליה של קלות ואפשרויות בלתי מוגבלות.

לפני תחילת הליך רישוי על המבקש לבצע תהליך הכנה שבו עליו לפתח את התוכנית העסקית, את תפיסת ההפעלה (סוג הפעילות שאותו הוא מעוניין לבצע), את תפיסת הבטיחות שלאורה יפעל וללמוד את התקנות והנהלים הקשורים בתהליך הרישוי.

 

 היתר מטיס כטב״ם בקשר עין

הטסת כטב״ם בצורה מסחרית מחייבת היתר מטיס כטב״ם מטעם רת״א, תהליך קבלת היתר כולל: קבלת אישור בטחוני, קבלת תעודה רפואית סוג 3, לימודי תאוריה ומבחן מעשי בשליטה במערכת הכטב״ם.

ההיתר המתקבל מאפשר להטיס מערכות מיני כטב״ם (עד 15 ק״ג ) בקשר עין בלבד.
דרישות בנוגע להיתר מטיס כטב״ם בקשר עין ניתן למצוא בתפיסת רישוי המטיס כטב״ם.

טפסים בנוגע לתהליך רישוי מטיסי כטב״ם.

 

רישיון הפעלה מסחרי

לפי חוק רישוי שרותי תעופה, תשכ״ג – 1963, סעיף 2, מפעיל ישראלי לא יפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית, אלא אם בידו רישיון לכך מאת השר ובהתאם לתנאי הרישיון.

דרישות בנוגע לרישיון המסחרי ניתן למצוא במנחה להגשת בקשה לרישיון מסחרי

 

רישיון הפעלה אווירי

לפי חוק הטיס התשע״א- 2011 ותקנות הטיס הישראליות על מבקש רשיון ההפעלה האווירית לעמוד בדרישות סעיף 18 (א׳) לחוק.

רת״א רואה את מבקש רשיון ההפעלה האווירי של כטב״ם כאחראי לספק שרותים מסחריים לציבור ברמת הבטיחות המרבית על פי המוגדר בדיני הטיס. תהליך הרישוי נועד לוודא כי המפעיל האווירי מסוגל לעמוד בדרישות הדין לתחום הכטב״ם.

להלן תרשים זרימה המתאר את תהליך רישוי ההפעלה האווירית:

 

      

קישור לטופס בקשה ראשונית לרישוי הפעלה אווירית

קישור לעלון מידע לכתיבת ספר עזר מבצעי למפעיל כטב"ם

קישור לעלון מידע – ספר טיסה למערכת כטב"ם

קישור לטופס בקשה רשמית לרישוי הפעלה אווירית

 

 

 

תעודת כושר טיסה מסוג "הרשאה מיוחדת לטיסה (קבועה לכטב"ם)"

לבקשה לקבלת תעודת כושר טיסה מסוג "הרשאה מיוחדת לטיסה (קבועה לכטב"ם)" יצורפו המסמכים הבאים:

       1. תעודת רישום של הכטב"ם, רישום כלי טיס יבוצע בעזרת רשמת כלי הטיס ברת"א – טלפון - 039774570 
          קישור לטופס בקשה לרישום כלי טיס.

       2. ספר האחזקה של מערכת הכטב"ם –  קישור לעלון מידע – ספר תחזוקה למערכת מיני כטב"ם.

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.