1. נוהל זמני היתר מטיס כטב"מ
  2. היתר מדריך הטסת כטב"ם
  3. תפיסת רישוי מטיס כטב"ם
  4. נוהל מתן היתר למטיס רב להב בקשר עין