לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

כתיבת רגולציה בתחום התעבורה בנתיבי הטיסה בעיקר בנושא הבקרה על התנועה בנתיבים השונים (ATS). מבצעים פיקוח ורישוי על יחידות הנת"א ועל עובדי הטייס בתחום.
כתיבת רגולציה בתחום רישוי פקחי טיסה ותדריכנים. אישור ופיקוח על תכניות הדרכה והסמכת פקחי טיסה ותדריכנים.


בעלי תפקידים

  • מנהל מח' תעבורה אווירית – אילן וולף
  • מפקח תעבורה אווירית – אוריאל היינס
  • מנהלת תחום רישוי פקחי טיסה ותדריכנים - כרמית שקד

 

רישוי פקחי טיסה ותדריכני מודיעין טיס - טפסים

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.