לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

הסבר כללי

מחלקת שדות תעופה והגבלות בנייה עוסקת ברישוי, פיקוח ואכיפה של תשתיות תעופתיות קרקעיות בשדות התעופה והמנחתים בישראל וכן בשמירה על מגבלות הבנייה והמכשולים סביבם ותחת נתיבי הטיסה המובילים אליהם.

אנשי המחלקה עוסקים בשמירה על בטיחות תעופה בשדות תעופה

ובמנחתים, בהתאם לחוק הטיס ותקנותיו וכן בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים מחמירים.

אנשי המחלקה מטפלים באופן שוטף  בקידום התעופה בישראל, כנציגים פעילים בוועדות תכנון שונות במדינת ישראל שמטרתן לעגן ולפתח שדות תעופה ומנחתים קיימים וכן לתמוך וללוות תכנון שדות תעופה ומנחתים עתידיים.   

תחת תחום עיסוקה של המחלקה נמצאים נושאים תעופתיים נוספים כגון איכות סביבה באזור שדות תעופה – רעש, ציפורים ופליטות מזהמים, ליווי תכניות חירום של שדות תעופה, פרסומי מידע תעופתי ועוד.

מחלקת שדות תעופה והגבלות בניה זמינה וקשובה לבעלי העניין מתוך כוונה לשמור על בטיחות התעופה ולקדם את התעופה בישראל.   

 

בעלי תפקידים

מנהל מח' שדות תעופה והגבלות בניה – דדי מנשה (מייל)

מפקח שדות תעופה – אור זקן עמית (מייל)

מפקח שדות תעופה - מעוז קרמר (מייל)

מפקח שדות תעופה והגבלות בניה - פנחס ברגר (מייל)

רכזת בכירה תחום הגבלות בניה - פנינה לוי (מייל)

 

שדות תעופה
נוהל רישוי שדה תעופה
נוהל פיקוח בשדה תעופה
נוהל אישור הפעלת מתקן עזר לטיסה

מנחתים
נוהל רישוי מנחת
טופס בקשה לרישוי מנחת
נוהל פיקוח במנחת
דו"ח שמישות מנחת


הגבלות בניה
נוהל סקר אווירונאוטי
רישוי ובניה


כללי
נוהל מתן פתור

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.