לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
  1. 132-15 ניתוק והתרסקות לצד מסלול ההמראה בג'ירופליין: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  2. 97-15 נ"א בשטח עקב רעידות ואובדן כח חלקי: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  3. 87-15 חליפה בשדה דב: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  4. 46-15 חליפה קרובה בשדה דב: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
  5. 35-15 סחרורים ונחיתה בשטח בדאון:  התייחסות רת"א  /  דו"ח חקירה
  6. 31-15 פגיעה בעמוד בגישה לנחיתה והתרסקות: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
  7. 17-15 יציאה לא מבוקרת של מעצור אוויר: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
  8. 16-15 כביית מנוע באוויר בעת הצנחה : התייחסות רת"א / דו"ח חקירה

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.