לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

אזהרה לציבור

לפי חוק הטיס, התשע"א – 2011 אין לעסוק בהדרכה עיונית או מעשית להפעלת מצנחי רחף, ללא רישיון מאת רת"א

מר ארנון הר–לב,  וביה"ס לרחיפה "עגור" אינם בעלי רישיון מרת"א להדרכה על מצנחי רחף או כל כלי רחיפה אחר

 

 

מחזיקי רישיונות כלי רחיפה בתוקף

רשימת מדריכי כלי רחיפה בעלי רישיונות בתוקף

תהליך רישוי כלי רחיפה

תהליך רישוי לכלי רחיפה ותיקים

בקשה לרישיון כלי רחיפה

סעיף 38 לחוק הטיס - הגבלת רישיון, התלייתו, ביטולו או סירוב לחדשו

סעיף 142(ב)(7) לחוק הטיס - עונשין-דיני מאסר

טופס אישור הפעלה כללית

מצגת פרקים א', ב' ד' ו- ה לתקנות הטיס (כלי רחיפה), תשע"ה – 2015

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.