לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

גופי מחקר

הדעות והעמדות המובאות במסמכים הן של הכותבים ואינן משקפות את דעת ועמדת רשות התעופה האזרחית בנושא.

1. אוניברסיטת בן גוריון - Human Factors Engineering - Literature Survey - October 2011
                                    Human Factors Engineering - Literature Survey Presentation  

2. מוסד שמואל נאמן -    Green Aviation - Literature Survey - December 2011
                                   Green Aviation - Literature Survey Presentation 

3. מוסד הטכניון למו"פ - Air Traffic Management - Literature Survey - May 2012  
                                    Air Traffic Management - Literature Survey Presentation  

 

 

נסיעות בתפקיד של עובדי רת"א

ריכוז נסיעות בתפקיד של עובדי רת"א שאושרו: תאריכי הנסיעות אוגוסט- ספטמבר 2015
ריכוז נסיעות בתפקיד של עובדי רת"א שאושרו: תאריכי הנסיעות יוני- יולי 2015

ריכוז נסיעות בתפקיד של עובדי רת"א שאושרו: תאריכי הנסיעות מרץ -אוקטובר 2015

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.