לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Surveillance
FormDirectivesDescriptionNumber
 
Download
Download
Download
Download נוהל עבירות מנהליות
טופס דיווח על עבירה מנהלית
כתב מינוי למפקח עבירות מנהליות
עבירות מנהליות – הודעת קנס
3.0.205
   3.0.205-1
   3.0.205-2
   3.2.205-3
Download   נסיבות שימוש בהתראה מינהלית לפי פקודת הטלגרף האלחוטי לעניין תחנה בכלי הטיס 3.3.001

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.