לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

א. בקשה להנפקת שובר תשלום אגרה

1. בחר נושא:

- עובדי טיס

- פיקוח אווירי וכשירות אווירית

- טכנאי בדק כלי טיס

 

2. המייל שמתקבל מיד לאחר משלוח הבקשה מהווה רק אישור שבקשתך נקלטה במערכת

3. הזמן לקבלת השובר עם האסמכתאות במייל - עד שלושה ימי עבודה

4.  ניתן לשלם את האגרה רק לאחר קבלת האסמכתאות

 

ב. תשלום אגרה באינטרנט (לאחר קבלת האסמכתאות)

- אתר התשלומים

 

ג. אחזור הודעת תשלום

- אחזור הודעה

 

ד. בקשה לקבלת החזר עבור אגרה שלא נוצלה

  • יש למלא את הפרטים הנדרשים  בטופס הבקשה  ולהעבירו, בצירוף המסמכים הנדרשים, אל הגורם ברת"א שהנפיק את האגרה
  • זמן הטיפול לקבלת ההחזר עד שלושים ימי עבודה

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.