1. 01-14 פגיעת טיסן בצופה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  2. 18+19-14 שתי חליפות קרובות באזורי טיסה שונים: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  3. 35-14 תאונה קטלנית בניסיון המראה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  4. 55-14 אובדן כח לאחר ניתוק ונחיתה קדימה: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  5. 57-14 התקרבות בין מתרגל באזורי הרצליה לבין מתרגל בבועה: התייחסות רת"א / דו"ח חקירה
  6. 61-14 הזדקרות אז"מ בהמראה ממנחת דלתון: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  7. 115-14 כשל מנוע אחרי המראה בסופר דריפטר: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  8. 124-14 התרסקות טיסן בסמוך לקהל צופים: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  9. 141-14 תאונת רחיפה קטלנית בממ"ר שאירעה בחוף רשל"צ: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה
  10. 142-14 כבית מנוע באוויר ונחיתת אונס: התייחסות רת"א  / דו"ח חקירה