לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים
Certification
FormsDirectivesDescriptionNumber
  Download נוהל רישוי שדה תעופה 1.6.001
    Download נוהל בדיקת חיכוך מסלולים 1.6.002
  Download נוהל סקר אווירונאוטי 1.6.003
  Download נוהל חישוב מרחקים מוצהרים 1.6.004
  Download נוהל אישור הפעלת מתקן עזר לטיסה 1.6.005
  Download נוהל אישור ועדכון ספר עזר מבצעי 1.6.006
    Download נוהל ACN/PCN 1.6.007

Download
Download
Download נוהל קבלת מערכת ניהול בטיחות ושינויה
SMS phase 1 evaluation for complex organization checklist
SMS phase 2 evaluation for complex organization checklist
1.6.063A

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.