עלון מידע : אוקטובר 2013

מקור המידע : EASA

המלצות רת"א: התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.