לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

עדכוני רת"א

עקב פרישתו של מר ארז פלס מתפקיד מנהל מחלקת רישוי עובדי טיס ימלא את מקומו לעת הזו ראש אגף פיקוח אווירי מר אברהם ליבלינג.

להלן קישור לפרטי ההתקשרות עם בעלי התפקידים במחלקת רישוי על פי נושאים.

מנהל רת"א סין ומשלחתו ביקרו בישראל בין התאריכים 29.6.18-2.7.18.

כיוון שמנהל רת"א סין, מר פנג זואלינג, הינו במעמד שר, וכן לאור החשיבות הרבה שבייצירת יחסי עבודה פוריים בין הרת"אות, ניתן לביקור חשיבות גבוהה הן ע"י רת"א והן ע"י משרד החוץ.

בתאריך 16.07 כחלק מהליך הרישוי של שדה התעופה אילת רמון (ע"ש אילן ואסף רמון זכרונם לברכה), נערך בשדה תרגיל חירום רחב היקף שבחן את מוכנות השדה למצבי חירום קיצוניים.

בהתאם להחלטת מנהל רת"א, הטיפול בהנפקת תעודות RT לאדם הזכאי לכך עבר לאחריות מחלקת רישוי עובדי טיס ברת"א .

ניהול המבחנים ימשיך להתבצע בשלב זה ע"י אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת וזאת עד להשלמת תהליך המעבר אל רת"א.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.