לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

 

FormDirectivesDescriptionNumber
1.1.400A
1.1.400B
1.1.400C

Download - Heb

Download - Eng

מתן היתר הפעלה לביצוע טיסות סדירות למדינת ישראל וממנה

Granting an Operating Permit for Scheduled Flights to and from the State of Israel

1.1.400
1.1.400A
1.1.400B
1.1.400C
1.1.402A

Download - Heb

Download - Eng


מתן היתר הפעלה לביצוע טיסות שכר למדינת ישראל וממנה

Granting an Operating Permit for Charter Flights to and from the State of Israel

1.1.402
  1.1.404A Download הקצאת תדירויות למפעילים אוויריים ישראליים בקווים בינלאומיים סדירים 1.1.404
1.1.400A
1.1.400B
1.1.406A
Download טיפול בחכירה רטובה להפעלת טיסות מסחריות בינלאומיות שמפעיל אווירי ישראלי מהווה צד לה 1.1.406
Download
Download
Download
Download
 

מכתב בקשה להוצאה ראשונית של רישיון מסחרי
מכתב בקשה להארכה לצמיתות של רשיון מסחרי
מכתב בקשה לשינוי התוספת של רישיון מסחרי
אישור הון עצמי לחברה חדשה לבקשת רישיון הפעלה מסחרית לראשונה

1.1.408
1.1.412A Download מינוי "מוביל נקוב" להפעלת טיסות סדירות מטעם מדינת ישראל 1.1.412

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.