תפריט

  • English
 
 מספרתיאורנוהל
 1.3.226
1.3.226A
ידע ומיומנות נדרשת במבחנים
מיומנות נדרשת במבחן מעשי באחזקת כלי טיס (יסודות)

הורדה

הורדה

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.