תפריט

  • English

בלשונית זאת ניתן לעיין בהתייחסויות רת"א לדו"חות  אירועי בטיחות שנחקרו ע"י החוקר הראשי.

מנהל רת"א מחויב על פי חוק הטיס להשיב להמלצות החוקר הראשי שניתנו ב"דו"ח סופי", לקבלן או לדחותן תוך נימוק התשובה בכתב.

מעבר לכך רת"א רואה חשיבות בהתייחסות מקצועית לכלל חלקי דו"ח החקירה באופן שיתרום לשיפור הבטיחות בתעופה.

הדו"חות מחולקים על-פי תחומי התעופה ובחלוקת משנה לפי שנים.

בכל אירוע בטיחותי ניתן למצוא את דו"ח החקירה ולצידו את התייחסות רת"א.

התיעוד – החל משנת 2010.

תגובות ניתן לשלוח לתחום בטיחות טיסה ברת"א, בכתובת הדוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

 

 

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.