לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 11/2012

מקור  המידע:

FAA

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

AFFECTED PRODUCTS: 

Airplane Seat Belt Extenders , model Aand mosel B, sold by HID Country to purchaser and sold via online website.

 

המלצות רת"א:

התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.