תפריט

 • English

 בעמוד זה תמצאו את החלטות ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 39 לחוק הטיס, התשע"א – 2011 לעניין תקיפת החלטות  לביטול, הגבלה או התליה של רישיון עובד טיס, שנתקבלו לפי סעיף 38 לחו הטיס.

 1. החלטה מיום 26.11.14
 2. החלטה מיום 16.11.14
 3. החלטה מיום 14.07.14
 4. החלטה מיום 17.06.13
 5. החלטה מיום 16.06.13
 6. החלטה מיום 28.04.13
 7. החלטה מיום 08.11.12
 8. החלטה מיום 14.10.12
 9. החלטה מיום 12.08.12
 10. החלטה מיום 31.05.12
 11. החלטה מיום 16.05.12

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.