לתפריט האתר לתוכן האתר

תפריט

  • לשפה האנגלית
  • פורטל עובדים

פריטים לא מאושרים לשימוש: 08/2012

מקור  המידע:

Australian Civil Aviation Safety

UNAPPROVED PARTS NOTIFICATION

AFFECTED PRODUCTS:

Inadequate Maintenance and Illegal Repairs Warnings - McDonnell Douglass Helicopters (MDD) Model 369 DUSCHACK

המלצות רת"א:
התייחסות ונקיטת הפעולות המומלצות במסמך.

זכויות יוצרים © 2015 רשות התעופה האזרחית.